POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właściciel sklepu GK Saver Polska w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu www.gksaverpolska.com. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez firmę GK Saver Polska Paulina Kozerska z siedzibą w Pobiedziskach, ul. Długa 20a w celu prawidłowego wykonania zamówienia oraz dla celów marketingowych, aby powiadamiać Państwa pocztą e-mail o aktualizacjach i nowościach, aby odpowiadać na zapytania lub uwagi, aby zarejestrować Państwa, wysyłać broszury, kupony,  oferty i inne informacje dotyczące naszej działalności.

Przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy krajowych przepisów:  zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422). Administratorem danych osobowych jest GK Saver Polska, który przetwarza ich na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w tym zakresie, oraz w  związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dokładamy wszelkich starań aby sprostać wszystkim wymaganiom wynikającym wprost z ww. rozporządzeń.

Dane osobowe Klienta GK Saver Polska może udostępniać:
a) operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu realizacji transakcji zamówionego towaru;
b) podmiotom świadczącym na rzecz GK Saver Polska usług informatycznych ,opieki nad systemami informatycznymi w których zapisywane są dane osobowe Klienta (hostting) ;
c) podmiotom, z których usług GK Saver Polska korzysta przy ich przetwarzaniu, w tym agencjom marketingowym i reklamowym w celu realizacji zleconych przez GK Saver Polska działań marketingowych i reklamowych.

Dane osobowe Klientów GK Saver Polska nie przekazuje poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych

Na podstawie RODO Klientowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:
a) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do poprawiania danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz umożliwiający nam przesłanie do Państwa spersonalizowanej informacji handlowej ( po wcześniejszej dodatkowej zgodzie). Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. Przypominamy, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć dane.

Administrator danych osobowych:
gksaverpolska.com Paulina Sądej
ul. Długa 20 a
62-010 Pobiedziska
NIP: 782-233-62-38
REGON: 366342352

Tel: 506-075-882  E-mail: kontakt@gksaverpolska.com

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do dokonywania Transakcji w ramach Sklepu Internetowego. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie Internetowym. Nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych i informacyjnych, które dokonywane są tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od Transakcji realizowanych w ramach Sklepu Internetowego

PLIKI COOKIES

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową www.gksaverpolska.com. Pliki te są bardzo pożyteczne, gdyż pozwalają „stronie” rozpoznać preferencje użytkownika.
Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” pliku (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

Najczęściej pliki cookies są używane do:
• zapamiętywania danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy zamówienia czy danych logowania,
• identyfikacji użytkowników jako zalogowanych,
• zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów,
• pokazywania użytkownikom, że są zalogowani na naszej stronie internetowej,
• wymiany informacji z partnerami handlowymi w celu świadczenia usług na naszej stronie internetowej. Informacje udostępniane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do dostarczania usług, produktów i funkcji i nie są wykorzystywane do innych celów.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zakupów. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.
Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez cookies:
• Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
• Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
• Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.